Mijn koelkast maakt vreemde geluiden... Is dat normaal?

Het kan zijn dat uw koelkast geluiden maakt die uw oude apparaat niet maakte. We begrijpen dat u ongerust kunt zijn over die nieuwe geluiden. Maar ze zijn normaal. Sinds enkele jaren is het verboden om alleen maar gas te gebruiken in het koelcircuit omdat dat verbindingen bevat die de ozonlaag kunnen beschadigen. Fabrikanten gebruiken tegenwoordig een nieuw soort gas waardoor het geluidsniveau van de apparaten wat hoger kan zijn. De reden hiervoor is dat het nieuwe gas (R600a) een hogere werkdruk gebruikt en de kleinere moleculen een sissend geluid kunnen produceren. Voorbeelden van geluiden en de uitleg van de geluiden:
- licht zoemend of sissend geluid: veroorzaakt door lucht die door de ventilatormotor stroomt.
- klikkend of inschakelgeluid: veroorzaakt door de instelling voor het ontdooien. Het maakt een klikkend geluid wanneer de cyclus begint of stopt.
- geluiden van sijpelend water of tsjilpende geluiden: dit komt ofwel van een vloeistofopslagplaats in de leiding wanneer de koelkast stopt met werken, ofwel van ontdooid water dat in de dooibak druppelt.
- kleine waterstroom of gebrom wanneer de ijsmaker geïnstalleerd is: de kleine waterstroom in de ijsmaker en het ijs dat in de bak valt, kunnen deze geluiden ook veroorzaken.
- compressor- en ventilatorgeluiden: het nieuwe R600a-gas, dat nu in de meeste koeltoestellen wordt gebruikt, is milieuvriendelijker dan het vroeger gebruikte R134a-gas, maar is iets luider.