Uw vaatwasser geeft de volgende foutcode weer: F7.

Deze code duidt op een slechte watertoevoer. Controleer de waterstroom en of de kraan openstaat. Druk na de controle vijf seconden op de startknop.